8. 2. 2011 - kácení platanu

 

8. 2. 2011 – Podzámecká zahrada je stále pro návštěvníky uzavřena. Důvodem však tentokrát není kácení dřevin a úklid, ale stav cest. Náhlé oteplení způsobilo rozmrznutí povrchové vrstvy cest. Vzhledem k tomu, že se voda nemůže vsáknout do stále zmrzlého podloží, vytvořilo se na povrchu řídké bláto. Nejen že jsou cesty špatně schůdné, ale každá šlépěj po sobě zanechává hluboký otisk, který lze později jen obtížně zahladit. Povrh cest se po vyschnutí stává nerovný a je nutné ho nákladně opravovat. Po zahradě se v současné době nesmí pohybovat ani žádná technika. Doufáme, že přijde ještě citelné ochlazení, aby mohla být první část prací v zahradě dokončena.

 

Dnes zde opět pracovali pouze stromolezci a čekal na ně nelehký úkol. Bylo potřeba připravit k pokácení 38 m vysoký platan, asi nejkrásnější strom, který zmizí z Podzámecké zahrady. Je součástí skupiny platanů rostoucí na břehu Divokého rybníka. Tyto stromy zde byly vysazeny pravděpodobně krátce po polovině 19. století. Protože rostly blízko u sebe, jejich vysoké kmeny se teprve v cca 15 m větví do rozložitých korun. Bílé hladné kmeny i větve jsou nejnápadnější v zimním období a potom brzy na jaře, kdy okolní stromy již raší, ale platan zůstává ještě holý. Na stromě v blízkosti cesty se v minulých letech opakovaně objevovaly plodnice, které upozorňovaly na přítomnost dřevokazných hub jak v kmeni, tak v kořenech dřeviny. Hrozilo vážné nebezpečí, že oslabený kmen již neunese mohutnou korunu, která by se mohla zřítit na přilehlý pěší chodník. Zahradníci o tomto problému věděli, a proto zde  byly již s předstihem vysazeny mladé stromky. Aby nebyly tyto mladé platany poškozeny, museli arboristé při odstraňování koruny postupovat velmi opatrně.

   

 

Zvětšené fotografie si můžete prohlédnout ZDE