26. 1. 2011 - stříbrný smrk

 

26. 1. 2011 - V zahradě se pohybují dvě skupiny arboristů. Jedni pracují ze země a přímo kácí ty stromy, kolem kterých  je dostatek prostoru a při pádu kmenů nehrozí poškození okolních dřevin.

V případech, kdy hrozí při kácená vysokých stromů nebo stromů s rozložitou korunou poškození okolních ploch či staveb, musí nejdříve nastoupit speciálně vyškolení stromolezci. Ti pomocí lan korunu ještě stojícího stromu postupně rozřežou a opatrně spustí k zemi.

Smrk pichlavý (Picea pungens) na křižovatce byl velmi vážně poškozen kalamitou kůrovce. Ještě v roce 2005 měl větve až skoro k zemi, i když už postupně usychaly. V roce 2010 zůstala již jen stříbrná štětka na jeho vrcholu. Strom nebylo možné normálně porazit, protože v jeho blízkosti stojí řada staveb a roste mnoho vzácných dřevin. Arborista musel vylézt až na jeho špici a stojící strom postupně metr po metru rozřezat.

Tento strom vysazený pravděpodobně okolo roku 1900 byl unikátní svým štíhlým vzrůstem. Proto byly z jeho větví odebrány rouby a později bude na toto místo vysazen mladý stromek, který bude z těchto roubů vypěstován. Geneticky se tedy bude jednat o stejný strom.
 
Postupné kácení akátů (Robinia pseudoacacia) u Rybářského pavilonu – tyto stromy byly vážně napadeny jmelím, velmi proschlé s minimem vlastního listí. I zde bylo nutné před samotným kácením koruny postupně rozřezat. V takto členité koruně se musí stromolezec několikanásobně jistit lany, aby byla jeho práce bezpečná.

 

 

    

    

 

Zvětšené fotografie si můžete prohlédnout zde