28. 1. 2011 - kontrolní den

 

28. 1. 2011 – Mlha, hustá mléčná mlha řinoucí se od řeky Moravy oblékla celou zahradu do krajkových šatů. Kdo se nenechal odradit a vstoupil, čekal jej nevšední zážitek. I suché pahýly v korunách stromů vypadaly křehce jako ruce vzpínající se k nebi. Brzy se jedna po druhé sklonily do trávy a čekaly na pilu, která je pošle blíže k hraničce u krbu, aby z jejich těl mohly povstat vesele se mihotající plamínky a životodárné teplo.

Při procházce jste mohli vidět arboristy na lanech jak postupně odstraňují koruny stromů např. u Pavího dvora. Novinkou bylo kácení za pomoci tzv. Lakatoše - stroje s velkou tažnou silou. Ten se používá ve chvíli, kdy není okolo káceného stromu dostatek místa nebo je výrazně nakloněn nevhodným směrem. Kmen takového stromu se opevní lany a řetězy a při kácení jej stroj táhne směrem, kam má spadnout, aby nepoškodil něco cenného ve svém okolí.

V zahradě proběhl první kontrolní den projektu, kdy zástupci památkového ústavu (pan kastelán, zahradníci a technický dozor) spolu se zástupci realizační firmy (Zahrada Olomouc s.r.o.) zkontrolovali kvalitu zatím provedených prací a dohodli se na odstranění drobných závad. např. se stane, že při kácení dojde k poranění větví některého vedle stojícího stromu. Všechny tyto případy se dokumentují a následně budou takto vzniklá poranění odborně ošetřena. Těchto případů je však minimum a s kvalitou prováděných prací je investor spokojen.

O víkendu nebudou práce v parku pokračovat, a proto si mohou návštěvníci vklidu prohlédnout padlé kmeny, většinou poškozené dřevokaznými houbami. Najdou-li pařez s nerozpadlým dřeven mohou si spočítat, jak byl strom starý. Ale pozor, tmavší a světlejší proužek (letokruh) ležící vedle sebe patří do jednoho roku. Jedná se o světlé letní dřevo, kdy strom roste rychleji, a tmavší zimní dřevo. 

      

Zvětšené fotografie si můžete prohlédnout zde