Průvodci po zahradách

 Podzámecká a Květná zahrada v Kroměříži představují jako celek unikátní umělecké dílo. Harmonické spojení terénu, vodních a travnatých ploch, dřevin a drobné zahradní architektury vytváří nepřetržitou sérii obrazů, jejíž součástí se stávají všichni, kdo se v zahradách pohybují. Převážná část návštěvníků zde hledá zejména klid a možnost nerušeného odpočinku, ale početná je i skupina těch, kteří se chtějí o zahradách dozvědět zajímavé informace. Získat ucelené a aktuální údaje o kroměřížských zahradách nebylo v předešlém období úplně jednoduché. Za tímto účelem byl Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Kroměříži vytvořen projekt VIA HORTÓ – didaktické využití a prezentace památek zahradního umění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži, památky UNESCO, na jehož realizaci byly získány finanční prostředky z dotačního programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR. V průběhu roku 2011 vznikla řada průvodců po obou zahradách, a to jak pro dospělé, tak pro malé návštěvníky. Dále byly připraveny listy pro učitele informující o dílčích možnostech využití Podzámecké zahrady ve výuce ZŠ (ke stažení ZDE).

Zájemci o problematiku kroměřížských historických zahrad mají dále dispozici knihy:
- Kroměříž Květná zahrada (Kroměříž 2008) s dobovými rytinami z roku 1691 a s 60 stránkovým odborným textem;
- Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (Kroměříž 2009), kde je zahradám věnováno na 50 stran odborného textu.
V roce 2011 byl dále vydán obsáhlý Průvodce Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (Kroměříž 2011) doplněný podrobnými mapami obou zahrad, odborným textem a řadou vyobrazení. Všechny jmenované knihy jsou dostupné také v anglickém jazyce.

V Květné zahradě je v době turistické sezony k dispozici průvodce, který zájemcům v rámci komentované prohlídky zahrady zprostředkuje informace u její historii i probíhající obnově.