Průvodcovská služba

V průběhu hlavní návštěvnické sezóny je možné využít nabídky komentovaných prohlídek Květné zahrady v Kroměříži v doprovodu kvalifikovaného průvodce. Za příplatek k běžnému vstupnému si bude možné prohlédnout Rotundu (zahradní pavilon) s unikátní raně barokní výzdobou a Foucaultovým kyvadlem.

V Podzámecké zahradě zatím není stálá průvodcovská služba zajišťována formou komentované prohlídky s průvodcem, ale od návštěvnické sezóny 2011 je možné využít možnosti cca 40 minutové projížďky elektromobilem po zahradě doplněné odborným komentářem o historii i současnosti zahrady. Autory průvodcovského textu jsou pracovníci NPÚ ÚOP V Kroměříži.

Dále se v obou zahradách konají komentované prohlídky za účasti odborných pracovníků NPÚ ÚOP V Kroměříži. Ti zájemcům představují méně známé skutečnosti či nové výsledky badatelské činnosti, které se týkají zahradního umění např. s oblasti archeologie, stavebně historických průzkumů, dendrologie apod.
Tyto prohlídky pravidelně probíhají v rámci Víkendu otevřených zahrad  a Dnů evropského dědictví.

Přesný harmonogram a náplň speciálních prohlídek Květné a Podzámecké zahrady bude aktuálně upřesňován a veřejnost o nich bude informována jak na těchto webových stránkách, tak formou tiskových zpráv.