Mapový server

 

Na vytvoření mapového serveru, na jeho provozu a aktualizaci, se za finančního přispění Ministerstva kultury ČR podílí firma EKOTOXA s.r.o. a odborní pracovníci NPÚ ÚOP v Kroměříži.

Texty: Ing. Lenka Křesadlová Ph.D.
Foto: Archiv NPÚ ÚOP v Kroměříži
Archivní materiály: Archiv olomouckého arcibiskupství

Mapový server umožňuje vybrat objekt nacházející se na ploše Podzámecké zahrady (stavbu, strom atd.) a po jeho označení získat o tomto objektu řadu aktuálních i historických informací.
Tato aplikace byla vytvořena na základě inventarizace dřevin Podzámecké zahrady provedené v roce 2003 (P. Krejčiřík, M. Pejchal, P. Šimek: Dendrologický průzkum Podzámecké zahrady v Kroměříži. Zahradnická fakulta MZLU v Lednici. 2003). Za dobu uplynulých osmi let řada dřevin ze zahrady zmizela a zároveň byly vysazovány dřeviny nové. Aktualizace inventarizace dřevin v zahradě je časově velmi náročná operace, která je prováděna postupně. Zároveň bude aktualizován a zpřesňován také tento veřejný mapový server.
Předem se tedy omlouváme všem, kteří si pomocí aplikace vyhledají strom, který je bude zajímat a v zahradě jej již nenaleznou, protože musel být, většinou z bezpečnostních důvodů odstraněn. Uděláme vše proto, aby takových případů bylo co nejméně. Postupně budou také k jednotlivým dřevinám doplňovány podrobnější informace i fotografie.