31. 1. 2011 - frézování pařezů

 

31. 1. 2011 - Podzámecká zahrada je stále pohádkově bílá. Bílé ticho dnes rušil zvuk tzv. pařezové frézy. Toto nářadí poháněné traktorem má za úkol odstranit pařezy po poražených stromech tak, aby se na jejich místě mohl zasít trávník nebo i vysadit nový strom. Pařez se tedy točícími se ostrými noži doslova vydlabe a rozseká na malé kousky. Vzniklá prohlubeň se později zasype zeminou a málo kdo pozná, že zde stával strom.

U hlavní cesty pracovalo několik skupin stromolezců, kteří měli za úkol odstranit rozložité koruny stromů určené k pokácení. Aby návštěvníky neohrozily padající větve, umístili na cestu výstražné kužely. Ty nabádaly příchozí, aby místo prací obešli po postraních parkových cestách. Mnozí návštěvníci této výstrahy nedbali a tím ztěžovaly arboristům i tak velmi namáhavou práci.

Výkony stromolezců přišly obdivovat také děti ze školní družiny a neodešly zklamány. Postupné kácení koruny staré borovice vejmutovky, jejíž kmen vážně poškodil blesk, bylo efektní podívanou.

Protože led na Dlouhém rybníku během mrazivých dní značně zesílil, pravděpodobně se zítra začne s kácení stromů na jeho břehu.

 
     
 
Zvětšené fotografie si můžete prohlédnout zde