Zahrada a projekt NCZK

Koncentrace hlavních atraktivit návštěvnického zázemí Podzámecké zahrady se odehrává na relativně malém prostoru v návaznosti na hlavní vstup do Podzámecké zahrady z ulice Na Kopečku. Stavby a zahradní úpravy v této části jsou charakteristické použitím drobnějšího měřítka, květinových záhonů, tvarovaných dřevin a množství architektonických detailů. 

Díky projektu NCZK je tento prostor obohacen o novou plochu pro veřejnost v sousedství Rybářského pavilonu. Ta bude využívaná především pro nejrůznější volnočasové aktivity a pořádání kulturních akcí. Vznikla celkovou reorganizací a obnovou (plošným zmenšením) stávajícího zahradnického zázemí. Úpravy se dočkalo také okolí sochy bohyně Flory.Odpočívadlo v růžové besídce získalo původní členění s trojicí přístupových chodníků a provedeny byly i nové výsadby dřevin.

Fotografie z průběhu stavby zahradnického zázemí zde