Stavba zahradnického zázemí

Na podzim roku 2011 byly v Podzámecké zahradě zbourány původní budovy zahradnictví, které vznikly v 70. – 80. letech minulého století. Zastaralé, staticky narušené a urbanisticky špatně umístěné budovy starého zahradnického zázemí nahradily v roce 2012 tři lehké dřevostavby. Dvě slouží jako sklady techniky a dalšího materiálu, třetí pak poskytuje zázemí pro personál zahrady. Dřevo, z něhož je vyrobena většina konstrukcí, jako přírodní materiál používaný tradičně ke stavbě hospodářských budov, bude přirozeně stárnout a negativně nenaruší celkový vzhled Podzámecké zahrady. Nové zahradnické zázemí díky účelnějšímu uspořádání staveb zabírá pouze dvě třetiny své původní rozlohy. Tím se zvětšila plocha zahrady přístupná veřejnosti, a to o část přiléhající k Dlouhému rybníku a Rybářskému pavilonu. Toto nově upravené prostranství bude možné využívat pro realizaci různých volnočasových aktivit a mělo by zde být zřízeno také molo či jeviště pro koncerty a divadelní představení.

Foto z průběhu stavby si je možné prohlédnout ZDE

září 2012

  

srpen 2012

  

 

červenec 2012

  

   

červen 2012

    

květen 2012

  

 

 duben 2012

      

 únor 2012

     


Bourání v Podzámecké zahradě 19.9.2011

I tento týden pracovníci stavební firmy SUBTERRA a.s. pokračují s demolicí objektů současného zahradnictví. Připravili jsme pro Vás fotografie ilustrující postup prací a taky videozáznamy, na kterých můžete obdivovat nejen schopnost stavebních dělníků pracovat s těžkou technikou, ale i postupně se měnící prostory stávajícího zahradnictví v Podzámecké zahradě.

1. videozáznam ZDE

2. videozáznam ZDE

3. videozáznam ZDE

4. videozáznam ZDE

5. videozáznam ZDE

6. videozáznam ZDE

            

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE


Bourání v Podzámecké zahradě 15.9.2011

Již loni v září nabylo právní moci stavební povolení na stavbu „Národní centrum zahradní kultury, Podzámecká zahrada – zahradnictví – Kroměříž“. Jde o první etapu stavby, která je součástí programu IOP (Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“). Tento projekt získal celkovou dotaci téměř 337 miliónů korun. Základním obsahem první etapy stavby je vybudování nového zázemí pro zahradníky pečující o Podzámeckou zahradu. Účelnějším řešením celého prostoru se celková plocha zahradnictví oproti dnešnímu stavu zmenší, a díky tomu vznikne v sousedství Dlouhého rybníka pobytová louka určená k odpočinku návštěvníků zahrady.

Tento týden (od pondělí 11. 9. 2011) začala v prostoru současného zahradnictví demolice stávajících objektů. Tyto budou postupně nahrazeny třemi novými budovami, a to objektem zázemí zaměstnanců, dílen a garáží, objektem skladů a objektem garáží a skladu techniky.

Uspořádání navržených objektů, vytváří rozevřenou plochu hospodářského dvora, která přechází v jižní části do zahradně upravené svažité části. Objekty jsou navržené, jako lehké zateplené nebo nezateplené dřevostavby. Jednotlivé objekty jsou orientovány směrem do plochy dvora, který slouží jako společná manipulační plocha. Zvolené materiály, postupy a povrchové úpravy respektují tradiční stavitelství zemědělských a hospodářských budov.

Realizátorem projektu brněnské projekční kanceláře DNRH je firma SUBTERRA a.s.

Na webu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (www.nczk.cz) můžete sledovat jednotlivé fáze stavby a srovnávat nakolik se výsledek stavebních prací blíží publikované vizualizaci.

Pro tento týden jsme pro Vás připravili tři krátká videa přímo z bourání a sadu dokumentujících fotografií.

1. videozáznam ZDE

2. videozáznam ZDE

3. videozáznam ZDE

         

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE