Stavebně-historické průzkumy

Stavebně historické průzkumy (SHP) informují majitele a správce památek o nadčasových hodnotách, které vlastní či spravují, současně tvoří nezbytný podklad a doporučení pro následnou koncepční práci památkářů, projektantů urbanistů i architektů. 

V Podzámecké zahradě se nachází řada cenných historických staveb, které vyžadují průběžnou péči a část z nich i komplexnější památkovou obnovu. Z tohoto důvodu jsou pracovníky NPÚ ÚOP v Kroměříži postupně zpracovávány příslušné stavebně historické průzkumy, které analyzují jejich stavební vývoj a definují jejich architektonické a výtvarné hodnoty.

SHP Maxmiliánovy kolonády (Pompejské kolonády)

SHP Mostu u Amerického strážního domku

SHP Ruiny

SHP Zahradníkův dům

SHP Čínského pavilonu