3. 2. 2011 - na laně

 

3. 2. 2011 – Práce v zahradě pokračují s neztenčenou intenzitou. Kmeny jsou odváženy a probíhá intenzivní úklid cest, aby mohla být zahrada co nejdříve znovu otevřena návštěvníkům.

Ke kácení dřevin dochází především v okolí Pavího dvora. Stromolezci nejdříve odstraňují koruny, aby mohly být stromy bezpečně skáceny, protože většina z nich stojí ve větších skupinách.

 Ke stromům v parku, které byly při povodni nejvíce poškozeny, patří javory horské – kleny (Acer pseudoplatanus). Tento druh velmi špatně snáší přílišné zamokření kořenů. Po povodni se na bázi jejich kmenů začaly objevovat dřevokazné houby a část z nich v minulých letech uschla a musela být odstraněna. Při cestě parkem se dají dobře rozpoznat i v zimě podle světlé kůry, která se v malých destičkách postupně odlupuje. U Pavího dvora stál mohutný klen, který však měl na bázi kmene rozsáhlou dutinu. Protože v jeho blízkosti roste několik stromů s rozložitou korunou bylo nutné při jeho kácení postupovat velmi opatrně. Nejprve byly odstraněny zbytky koruny a strom byl uvázán kovovým lanem k „Lakatoši“. Lano se napnulo. Pilou byla nejdříve vyříznuta malá kapsa ve směru kam měl strom padnout. Z druhé strany se pak odřízly zbytky živého dřeva a stroj stáhl padající kmen přesně do malé mezery mezi stromy. Koruny okolních stromů zůstaly netknuté. Spodní část kmene se ztrouchnivělou částí vypadala tak impozantně, že bylo rozhodnuto, ponechat ji v parku. Byla tedy odříznuta a ponechána na místě, ještě bude nutné kovovým kartáčem odstranit oranžové značky.

        

Zvětšené fotografie si můžete stáhnout ZDE