19. 3. 2012 - jarní práce

 

Práce v Podzámecké zahradě

S příchodem jara se v Podzámecké zahradě znovu rozběhly práce na realizaci projektu Regenerace a obnova porostů zámeckého parku financované z Operačního programu životní prostředí. V korunách stromů pracují arboristé, kteří provádějí tzv. redukční řez. Ten má za cíl především zvýšit provozní bezpečnost jednotlivých dřevin. Při provádění řezu se odstraňuje nebo zkracuje větší část větví, proto se provádí v předjaří, nikoli v době olistění dřevin. Pozorovat stromolezce při práci je velmi zajímavé, dbejte ale o svoji osobní bezpečnost. Zájemci pak budou moci nejlepší evropské arboristy sledovat při soutěžích Mistrovství republiky ve stromolezectví, které se bude konat 19. srpna 2012 právě v Podzámecké zahradě.

Dále probíhají výsadby mladých stromů a keřů v zahradě. Již na podzim bylo v rámci projektu vysazeno 160 dřevin, nyní zahradníci z firmy Zahrada Olomouc vysazují dalších 150 stromů 45 různých druhů a kultivarů především v blízkosti Dlouhé aleje a u vstupu z ulice Vejvanovského. Nejdříve je pomocí vrtáku vytvořena dostatečně velká výsadbová jáma, do které se vysadí příslušná dřevina. Místo výsadby konkrétních dřevin bylo velmi pečlivě vybíráno a je důležité pro zachování umělecké hodnoty kompozice parku. Který druh dřeviny má být vysazen, na dané místo poznají pracovníci dle dřevěných kolíků s jejich názvy. Korunky listnáčů musí být před výsadbou pečlivě ořezány, aby se dřevina lépe ujímala. Každý stromek bude následně opatřen trojicí kůlů zajišťujících jeho stabilitu.

V zahradě rozkvétají první jarní květiny především sasanky a křivatce. Také začíná rašit česnek medvědí, prosíme proto návštěvníky, aby neotrhávali jeho mladé listy. Rostliny se tím oslabují a hůře kvetou. Děkujeme.