7. 3. 2012 - redukční řez lípy

Do Podzámecké zahrady se opět vrátili arboristé

Po zimní přestávce začali v korunách stromů v zahradě znovu pracovat v arboristé. V tomto předjarním období provádějí tzv. redukční řezy. Tedy silnější zásahy, jejichž cílem je často výraznější zmenšení objemu koruny stromu či odstranění větších poškozených větví. Řezem se sníží zátěž, kterou velký objem mladých větví působí na staré hlavní větve stromu. Především v době větru. Tím se zvýší stabilita ošetřovaného stromu. Kdyby nebyl tento zásah proveden, staré části stromu, které často již bývají napadené dřevokaznými houbami, by se mohly při větším náporu větru rozpadnout.

Arboristé budou za pěkného počasí v zahradě pracovat ještě několik měsíců, než dokončí všechna potřebná ošetření a zásahy. Přijďte se na jejich nelehkou práci podívat.

 

Ošetření staré lípy

V koruně tohoto stromu byly cca před 10 lety odstraněny horní části hlavních větví, které uschly v důsledku zatopení kořenů stromu při povodni. Zkrácené větve v horní části silně obrostly mladými výhony. Množství výhonů bylo nutné snížit. Došlo k odstranění hustě obrostlých konců hlavních větví a obrost v nižších částech větví byl zředěn. Jedna z hlavních větví musela být zcela odstraněná vinou silného napadení dřevokaznou houbou.