Zahrada je hra

 "Zahrada je hra" – edukační program na památkovém objektu pro děti z mateřských škol

Pracovníci Národního památkového ústavu v Kroměříži připravili pro děti z mateřských škol edukační program „Zahrada je hra“. Cílem tohoto edukačního programu  je hravou formou přiblížit dětem rozdíl mezi běžnou domácí zahradou a zahradou historickou, představit jim péči o zahradu i jednotlivé rostliny, vzbudit v dětech zájem o památkově cenné zahrady a dění v nich.

 

Zahradní kultura – jedno z vrcholných děl evropského intelektuálního a uměleckého vývoje – je v českých zemích stále opomíjeným a přehlíženým tématem. A to i přesto, že naše území disponuje mnoha v celosvětovém měřítku pozoruhodnými zahradami a parky.

Chceme-li působit na veřejnost co nejefektivněji, je nezbytné začít u nejmladší generace. Pokud si určité souvislosti spojené se zahradním uměním či zahradní kulturou osvojí malé dítě, v dospělém věku je bude považovat za přirozené a samozřejmé. Cílem našeho edukačního programu „Zahrada je hra“ je, zábavnou formou seznámit nejmenší návštěvníky památkových objektů, zejména jejich historických zahrad a parků, s významem pojmů – zahradní kultura, zahradní umění a naučit děti vnímat půvab i umělecké hodnoty, které tyto zahrady a parky představují.

Pilotní realizace projektu proběhly v zámeckých zahradách v Buchlovicích, ve Vizovicích a v Kroměříži

Buchlovice

Vizovice

Kroměříž