Ve Vizovicích

"Zahrada je hra" – edukační program v zámeckém parku ve Vizovicích

V pondělí 25. června 2012 proběhl pro děti z mateřské školy Vizovice v zámeckém parku zámku ve Vizovicích edukační program „Zahrada je hra“. Cílem bylo zábavnou formou seznámit děti s významem pojmů – zahradní kultura, zahradní umění a naučit děti vnímat půvab i umělecké hodnoty, které tato zahrada představuje.

Akce v zámeckém parku ve Vizovicích se zúčastnilo 60 dětí – předškoláků z mateřské školy Vizovice. Děti byly rozděleny do skupinek a spolu se svým průvodcem – zahradníkem či zahradnicí prošly pěti zastaveními v zahradě. Naplánovaná trasa vedla i kolem půvabného zámeckého rybníčku. Na každém zastavení plnily jednoduché úkoly, např. rozdělovaly, co patří do okrasné zahrady a co do užitkové zahrady, poznávaly na obrázcích a fotografiích roční období v zahradě a dozvěděly se, co všechno potřebují stromy, keře a kytky k tomu, aby rostly. Na jednom zastavení poznávaly zvuky, které mohou v zahradě slyšet a na posledním zastavení si každé dítě zasadilo svou kytičku.

Nakonec nám vyšlo i počasí a celý program  proběhl ke spokojenosti dětí, paní učitelek i organizátorů akce. Poděkování za plynulý a nerušený průběh patří zahradníkům – průvodcům, zahradníkovi ze zámku ve Vizicích a kastelánce vizovického zámku.

  

 Všechny fotografie z programu "Zahrada je hra" si můžete prohlédnout ve fotogaleri ZDE