Rotunda všemi smysly

V rámci příprav provozní fáze projektu NCZK, která začne být naplňována od roku 2015, je připravována řada interaktivních návštěvnických programů zaměřených především na poznávání unikátních kroměřížských zahrad. Je snaha, aby na rozdíl od běžných prohlídek památkových objektů, při kterých je využíván především zrak a sluch návštěvníka, byly při objevování zahrad co nejvíce aktivovány i další smysly.

To umožňuje zapojovat do návštěvnického provozu mnohem širší okruh zájemců včetně osob s nejrůznějšími stupni zdravotního znevýhodnění. Z tohoto pohledu tvoří velmi významnou skupinu návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (slabozrací a nevidomí), pro něž je především v Květné zahradě již několik let budováno zázemí a jsou připravovány speciální edukační programy.

Národní památkový ústav již v roce 2011 zpřístupnil v Květné zahradě, z prostředků programu Podpora pro památky UNESCO MKČR, samoobslužnou návštěvnickou trasu s audioprůvodcem doplněnou haptickým modelem zahrady. V roce 2013 bylo možné z téhož programu pořídit sadu odlitků raně barokních štuků a výřezy kamínkové mozaiky, sloužící haptickému poznávání umělecké výzdoby zahradního pavilonu – Rotundy i sadu hudebních nástrojů. S pomocí těchto pomůcek byl v letním období realizován program Zahrada všemi smysly a nově navázal projekt „Komentované prohlídky výstavy kamélií pro nevidomé a slabozraké“.

Výstava kamélií probíhá v měsíci březnu v Rotundě Květné zahrady. Ve spolupráci s kroměřížskou pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky se prohlídky zúčastnily dvě desítky zájemců ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Běžný výklad o funkci a výzdobě raně barokního pavilonu tzv. Rotundy či zajímavostech z kulturní historie kamélií – královen zimní sezóny, byl prokládán řadou praktických úkolů. Účastníci pomocí hudebních nástrojů navrátili do interiéru Rotundy zvuk tekoucí vody z dnes již zrušeného vodního stroje. Osahali si květy i listy kamélií. Díky přímému kontaktu s odlitky raně barokních štuků si mohli udělat představu o výzdobě kopule pavilonu i odhalit pracovní postup barokních umělců při tvorbě mozaik v kamínkových místnostech. Chuťové i čichové buňky pohladil teplý čaj, z botanického hlediska „bratr kamélií“. I díky tónům barokní hudby, zvukům evokujícím čtyři živly, vůni jarních květin, prototypu haptického půdorysu Rotundy a dalším způsobům předávání informací a zážitků si mohli účastníci učinit představu o charakteru stavby i kráse její výzdoby, podpořené v těchto dnech také půvabem květin.

Spokojenost účastníků je pro nás tím nejlepším povzbuzením k další práci v této oblasti.