Zahrada všemi smysly

Zahrada všemi smysly aneb buďme Karlem!

Vzdělanost, rozhled a uměnímilovnost osoby zakladatele Květné zahrady biskupa Karla II Lichtensteina - Castelcorna nás inspirovala k vytvoření programu, který do poznávání zahrad zapojuje všechny lidské smysly.

Od května do července byl postupně „testován“ na rozmanitých cílových skupinách návštěvníků obou kroměřížských zahrad. Zábavnou formou poznávali mnohovrstevnatost památek zahradního umění jak dříve narození, tak žáci prvního i druhého stupně základních škol i návštěvníci s nejrůznějšími mentálními i fyzickými omezeními.

Na pár chvil splynuli se zahradou, přenesli se do světa antických bájí, stali se herci, hudebníky i umělci z dávných dob. Ztratili se a znovu se našli v bludišti času. Cítili vůni mateřídoušky i čerstvě posečené trávy. Několik mátových lístků jim přineslo osvěžení, hra v kuželky zase vítané rozptýlení....

Zahrady přináší nepřeberné množství podnětů a jsou vstřícné ke všem, kdo chtějí objevovat její tajemství. I autorům programu dopřály mnoho nečekaných překvapení – naše bludiště je průjezdné i s vozíkem, Rotunda je rájem pro ty, co vidí rukama, v Kolonádě opět zní padající kapky vody z dávno zaniklých fontán, do bosketů se vrátili Nymfy a Fauni...

Bloudění rukou                                                                          Bosé nohy v trávě

Architektem                                                                                 Síla

Mozaika                                                                                       A ještě tři                                  Tón

Chuť léta