Projekt NAKI

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Kroměříž se od roku 2012 podílí na realizaci projektu NAKI Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.

Jedná se o projekt financovaný Ministerstvem kultury ČR. Kroměřížské pracoviště se stalo v rámci projektu regionálním edukačním centrem pro Zlínský kraj a zaměstnává regionálního koordinátora projektu Mg. Petra Hudce, který se zde plně věnuje praktickému vzdělávání na památkách. Aktivity tohoto projektu NAKI přispívají k naplnění jednoho z cílů projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, kterým je mnohavrstevné edukační využívání památkově chráněného areálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Pilotním projektem těchto snah se stal edukační program "Tajemství zámecké kaple" .