Památky bez bariér

V úterý 17. září se uskutečnil další ročník dnes již tradiční akce „Památky bez bariér“. Ta umožňuje především handicapovaným občanům navštívit místa, která jsou pro ně běžně hůře dostupná. Pořadatelem akce je město Kroměříž, většinou v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Pro účastníky byla připravena jak (více či méně) bezbariérová trasa, tak také bohatý kulturní program. Letos účastníci navštívili nově otevřené informační a prezentační centrum projektu Národního centra zahradní kultury, které se nachází v přízemí Arcibiskupského zámku. V Balkónových místnostech si následně vyslechli prezentaci o památkové obnově Květné zahrady a o edukačních aktivitách, realizovaných v kroměřížských zahradách. Mohli si také vyzkoušet  některé edukační pomůcky.

Navázalo taneční vystoupení dětí z mateřské školky Kolárova a literárně dramatické pásmo, které připravili žáci ze základní školy U Sýpek, věnováné Kroměřížskému sněmu v roce 1848. Bude-li nám přát počasí, rádi bychom příští rok tuto akci realizovali v obnovených částech Květné zahrady.