Zachraňte Narcise!

 

Teplá zima umožnila realizovat i v závěru ledna v sale terreně Arcibiskupského zámku v Kroměříži edukační program pro děti z mateřské školy.

Jejich pozornost se zaměřila na působivou sochu mytologické postavy Narcise, který se utrápil z nešťastné lásky k sobě samému. V rámci dramatizace tohoto příběhu se děti snažily přijít nešťastnému mladíkovi na pomoc. Ve studánce, kterou vytvořily ze zrcátek, ho učily vidět nejen sebe sama, ale také kamarády. Stejně jako v prastaré báji, se nešťastný mladík, díky dětskému úsilí, v závěru programu proměňuje v křehkou květinu a zůstává tu s námi. Didaktická hodnota programu byla zvýšena haptickou prohlídkou štukové výzdoby krásných sálů. Děti si mohly zblízka prohlédnout a brát do rukou modely plodů ovoce, které poznávaly. (Sada těchto edukačních pomůcek byla pořízena za finanční podpory programu Podpora pro památky UNESCO.)

 

 

V rámci programu mohly děti formovat svoji hodnotovou orientaci, zapamatovat si jméno květiny a snad také příběh „o tom pánovi, co spadl do studny“, jak to jeden z chlapců po skončení programu vyjádřil. Oživit vzpomínky jim bude pomáhat také pamětní kartička, kterou si děti odnesly s sebou domů.