Sborník INGREDERE HOSPES IV

 

Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2010

INGREDERE HOSPES IV.

Vydal NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2011,
143 stran, formát 172x236 mm

Publikaci je možno zakoupit za cenu 210 Kč

osobně u Mgr. Anny Slezákové, NPÚ ÚOP v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,  tel. č.: 775 442 274, objednávkou na adrese: slezakova@kroemriz.npu.cz. Publikace Vám bude zaslána poštou, k ceně publikace bude připočítáno aktuální poštovně České pošty.

Obsah:

• Příspěvek k poznání stavebních dějin kostela sv. Anny v Holešově
Jan Štětina
• Krov nad lodí kostela sv. Martina v Buchlovicích
Tomáš Kyncl, Lenka Šabatová
• Náhrobník Otty Ferdinanda svob. Pána Kaldtschmidta z Eisenberku v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
Miroslav Pavlů
• Průzkum tradičního lidového stavitelství vybraných obcí okresu Vsetín
Jaroslav Novosad
• Překvapující nálezy při rekonstrukci barokní kapličky v Troubkách
Martina Nováková
• Konzervácia renesančnej prilby z hrobky Morkovských ze Zástřizl
Michal Mazík
• Mecenát olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna
Martina Miláčková
• Kamenický mistr Josef Klapil z Kostelan
Petr Klapil
• Antické vzory soch v kolonádě kroměřížské Květnice
Jan Bažant
• Poznámky ke dvěma kašnám na zámku v Lednici
Zdeněk Vácha
• Ruiny v kroměřížské Podzámecké zahradě
Radim Vrla
• Nově nalezený plán zámecké zahrady v Kvasicích
Lenka Křesadlová
• Archeologický výzkum v (před-) předprojektové fázi obnovy historických zahrad
Jiří Janál

VARIA
• Podpora pro památky UNESCO
Lenka Křesadlová
• Šest let na křídle
Radim Vrla
• Hrady 2010
Radim Vrla
• Buchlovský Sciurus 2010
Radim Vrla
• Brigáda v chrámu sv. Mořice v Kroměříži
Radim Vrla