Průvodce zámkem a zahradami

 

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK  A  ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
průvodce

Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži a Muzeum umění Olomouc
Kroměříž 2011

Editor: Marek Perůtka
 
221 stran, formát 147x220 mm
ISBN: 978-80-87231-06-7 (NPÚ)
ISBN: 978-80-87149-41-6 (MUO)

Brožovanou publikaci, která populární formou přibližuje historii památky UNESCO i světoznámé arcibiskupské sbírky, vydali společnými silami odborníci z kroměřížského Národního památkového ústavu a Muzea umění Olomouc, jehož pobočka Arcidiecézní muzeum Kroměříž sídlí v Arcibiskupském zámku.

Publikaci je možno zakoupit za cenu 190,- Kč

osobně u Mgr. Dagmar Šnajdarové, NPÚ ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,  tel. č.: 725 308 460, objednávkou na adrese: snajdarova.dagmar@npu.cz. Publikace Vám bude zaslána poštou, k ceně publikace bude připočítáno aktuální poštovně České pošty.

Obsah
• Úvodem 
 
• Historický a kulturní vývoj olomoucké arcidiecéze

• Dějiny Arcibiskupského zámku v Kroměříži

• Stavební úřad Arcibiskupství olomouckého

• Průvodce zámkem
   Exteriér
   Sklepy a suterén
   Přízemí
   První patro
   Druhé patro

• Obrazárna

• Sbírky
   Umělecké sbírky Arcibiskupského zámku v Kroměříži
   Obrazová sbírka
   Sbírka kresby
   Sbírka grafiky
   Zámecká knihovna
   Hudební archiv
   Numismatická sbírka
   Mobiliární fondy
   Archiv Arcibiskupství olomouckého

• Průvodce Arcibiskupskou mincovnou
• Průvodce Podzámeckou zahradou
• Průvodce Květnou zahradou
• Výběr z literatury
• Jmenný rejstřík
• Orientační plány