Kroměřížská obrazárna

 

KROMĚŘÍŽSKÁ OBRAZÁRNA

Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Vydal Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1998

Kroměříž 1998

Editor: Milan Togner
 
520 stran, formát 206x266 mm
ISBN: 80-238-2362-0
 
Publikaci je možno zakoupit za cenu 950,- Kč
 osobně u Petry Mlčákové, NPÚ ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,  tel. č.: 777 482 278, objednávkou na adrese: mlcakova.petra@npu.cz. Publikace Vám bude zaslána poštou, k ceně publikace bude připočítáno aktuální poštovně České pošty.
 
Obsah:
 
·         Obrazové sbírky kroměřížského zámku
Antonín Jirka
 
·         Katalog
 
·         Prameny a katalogy
 
·         Literatura
 
·         Ikonografický rejstřík
 
·         Atribuční posuny
 
·         Konkordační tabulky
 
 
Umělecké sbírky olomouckých biskupů, od roku 1777 arcibiskupů, založil kníže Karel II. Z Lichtensteinu-Castelcorna (1664 – 1695). Odkazem z roku 1691 jim dal pevný právní základ, a měřeno historií sběratelství, také podobu, v níž se jejich začátek kryje s vrcholem. Od té doby se datuje dvojdomí sesterských sbírek v Olomouci, v biskupově paláci, a v kroměřížské zámecké rezidenci. Určila je historická skutečnost: sídlo v Olomouci a centrum správy biskupských panství, lenního zřízení a stará tradice. Od doby biskupa Karla trvá tedy spojitost jejich osudů, někdy na úkor jedné, či druhé sbírky, ale i dějinami podmíněná neoddělitelnost.
Sbírka takových kvalit, jako je kroměřížská obrazárna, nemohla ujít pozornosti historiků umění. Již koncem minulého století k ní publikoval dokumenty Karl Lechner, poté Theodor von Frimmel. Důkladný a stále zásadní přínos poskytly historické práce arcibiskupského archiváře Antonína Breitenbachera a katalog obrazového fondu, publikovaný společně s profesorem dějin umění Masarykovy univerzity Eugenem Dostálem v roce 1930.