Sborník INGREDERE HOSPES III

 

Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2009

INGREDERE HOSPES III.

Vydal NPÚ ÚOP v Kroměříži, Kroměříž 2010,
159 stran, formát 172x236 mm

Publikaci je možno zakoupit za cenu 210 Kč

osobně u Mgr. Anny Slezákové, NPÚ ÚOP v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,  tel. č.: 775 442 274, objednávkou na adrese: slezakova.anna@npu.cz. Publikace Vám bude zaslána poštou, k ceně publikace bude připočítáno aktuální poštovně České pošty.

Obsah:

• Úvahy nad problematikou stavebního vývoje kroměřížského zámku
Jan Štětina
 O stavbě památníku a pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži
Petr Pálka
• Ohlédnutí za smutným osudem šternberské hrobky v Malenovicích
Zdeněk Pokluda
• Tradiční lidové stavitelství vybraných obcí okresu Zlín
Jaroslav Novosad
• Svatý Hostýn – křížová cesta
Vojtěch Pařík
• Sochařská díla v okolí obce Pačlavice
Lenka Melichová
• Dílo slovenského zvonaře Matěje Peťka na východní Moravě
Leoš Mlčák
• Lukov, nebo Olomouc?
Zdeněk Pokluda
• Péče o mobiliář v památkových objektech
Zdeněk Holý
• Kruhová věž hradu Komňa (Zuvačov)
Radim Vrla
• Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velehrad  - oprava baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje – II. etapa.“
Jan Mikulík, Zdeněk Schenk
• Výzkum trasy vodovodu na hradě Buchlov
Ivan Čižmář
• Dokumentace pirátské sondy na hradě Křídlo
Radim Vrla
• Archeologická evaluace historických ikonografi ckých pramenů Květné zahrady
Jiří Janál
• Smlouva k nástupu zahradníka Romualda Wallera do služeb arcibiskupa Kohna
Cyril Měsíc
• Zahradnický rod Wallerů v Květné zahradě v Kroměříži
Lenka Křesadlová
• Gardens: Our Common Heritage
Barbara Peacock
• Interpretácia pôvodu sochárskych diel v historických parkoch a záhradách z hlediska archetypu raja
Slavka Laurová
• Interpretácia sochárskeho fi gurativneho programu európskych historických okrasných parkov a záhrad
Slavka Laurová
• Jak dál s parkem u zámku Kačina
Pavel Novák
• Hrady 2009  Radim Vrla
 Akce 2009 Lenka Křesadlová
• Uherský Ostroh Radim Vrla