Kroměříž Květná zahrada 1691

 

KROMĚŘÍŽ KVĚTNÁ ZAHRADA 1691 FLOWER GARDEN KREMSIER

Vydal Národní památkový ústav, Státní zámek Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
Kroměříž 2008

Editoři: Ondřej Zatloukal

Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži ve spolupráci se Státním zámkem Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži. Záštitu nad vydáním knihy převzal Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje.
 
59 stran + 37 stran obrazových příloh + 2 vložené mapové přílohy, formát 288 x 226 mm
Publikace je dvojjazyčná (čeština/angličtina)
ISBN: nepřiděleno

Kroměřížská zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní komplexy v celosvětovém měřítku. Její jedinečnost byla potvrzena v roce 1998 zapsáním spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Unikátnost raně barokního areálu Květné zahrady je také významně podpořena díky dobovému zachycení v podobě rozsáhlého grafického alba, jež nemá minimálně ve středoevropské oblasti sobě rovné srovnání. Album nechal vydat olomoucký biskup a mecenáš zahrady Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Publikace „KROMĚŘÍŽ KVĚTNÁ ZAHRADA 1691 FLOWER GARDEN KREMSIER“ je vydání reprezentativního přetisku – reprintu tohoto jedinečného alba.

Publikaci je možno zakoupit za cenu 500,- Kč


osobně u Petry Mlčákové, NPÚ ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,  tel. č.: 777 482 278, objednávkou na adrese: mlcakova.petra@npu.cz. Publikace Vám bude zaslána poštou, k ceně publikace bude připočítáno aktuální poštovně České pošty.

Index /ukazatel Knížecího libosadu v Kroměříži

1 Pohled na Knížecí libosad od jihu
2 Pohled na Knížecí libosad od východu
3  Hlavní vchod do zahrady, v níž lze postupně spatřit 44 velkých kamenných soch a stejný počet bust
4  Neptunova grotta vlevo na konci kolonády
5  Venušina grotta vpravo na konci kolonády
6  Průhled do hlavního vchodu letohrádku
7  Fontána, na kterou padne zrak vpravo před kolonádou
8  Kašna, která vyvstane před očima po levé straně
9  Letohrádek z vnějšího pohledu
10  Vnitřek letohrádku s malířskou a štukovou výzdobou
11 a 12  Lasturová grotta, kde voda vystřikuje ze skály do výše lastur
13 a 14  Kachní grotta, v níž se kachna potápí do zurčící vody
15 a 16  Grotta růží, kde voda nadnáší do velké výšky kouli
17  Krápníková grotta, které si půvabně hrají ve vodě
18  V každé grotě se nacházejí rovněž 4 velké sochy faunů
  Mezi grottami vedou 4 řádné průduchy
19  Půdorys letohrádku s vodovodem
20  Kuželna, v níž rovněž tryská voda
21  Pohled do pstružího jezírka pod Jahodovým kopcem směrem ke kolonádě
22  Pohled z vrcholu Jahodového kopce na Horu sv. Barbory
23  Pohled od Jahodového kopce směrem k městu
24  Přímý pohled na celé okolí Jahodového kopce
25  Perspektivní vyobrazení špalíru po celé délce zahrady
26  Voliéra a rybníček se vzácnými kachnami a husami
27  Králičí zahrádka
28  Bažantnice
29  Holandská květinová zahrada
30  Oranžérie
31  Byt zahradníka a další zařízení pro zimní vytápění oranžérie
32  Celkový půdorys zahrady
33  Podzámecký libosad