Arcibiskupský zámek & zahrady

 

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK  & ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
 
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
Kroměříž 2009
 
Editoři: Ladislav Daniel, Marek Perůtka, Milan Togner
 
247 stran, formát 206x270 mm
ISBN: 978-80-87231-02-9
 
Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci řešení výzkumného záměru „Morava a svět“ – Umění v otevřeném multikulturním prostoru“ (MSM 6198959225) a s podporou Arcibiskupství olomouckého a Muzea umění Olomouc – Arcidiecézního muzea Kroměříž.
 
Publikaci je možno zakoupit za cenu 550,- Kč
 osobně u Petry Mlčákové, NPÚ ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,  tel. č.: 777 482 278, objednávkou na adrese: mlcakova.petra@npu.cz. Publikace Vám bude zaslána poštou, k ceně publikace bude připočítáno aktuální poštovně České pošty.
 
Obsah:
 
Úvodem
 
·         Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
Marek Perůtka
 
 Rezidence
 
·         Gotický hrad
Jan Štětina
·         Renesanční zámek
Ondřej Jakubec
·         Barokní rezidence
Milan Togner
·         Biskupské a arcibiskupské sídlo
Milan Togner
·         Sochařská výzdoba zámku
Martin Pavlíček
 
Zahrady
 
·         Podzámecká zahrada
Lenka Křesadlová, Ondřej Zatloukal
·         Květná zahrada
Lenka Křesadlová, Martin Pavlíček, Milan Togner, Ondřej Zatloukal
 
 
Sbírky
 
·         Obrazárna
Ladislav Daniel
·         Kresba a grafika
Martina Klopanová, Milan Togner
·         Knihovna
Pavol Černý, Cyril Měsíc
·         Hudební archiv
Jitka Kocůrková
·         Mince a medaile
Jan Videman
 
Bibliografie
Jmenný rejstřík