Integrovaný operační program

Jedním z tematických operačních programů, jejichž prostřednictvím lze v programovém období 2007-2013 získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, je Integrovaný operační program (IOP). Ministerstvo kultury ČR (MKČR) je zprostředkujícím subjektem IOP Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ (IOP MK).                     

Jedním z cílů programu je obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných jako památka UNESCO nebo jako národní kulturní památka.         

                                                                                      
Zcela přirozeně a logicky byl projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK) orientován k vybudování metodického centra – tato orientace ostatně vyplývá i ze samotné podstaty NPÚ jako odborného garanta v této problematice.

Více informací na:
www.kultura-evropa.eu

www.strukturalni-fondy.cz