Konference 2013

Mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 byla svou náplní je již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění. Jejím pořadatelem byl Klub UNESCO Kroměříž, partnerem a garantem odborného programu bylo NPÚ ÚOP a ÚPS v Kroměříži.

Zvolené téma konference Voda - pramen života - obnova a péče o vodní prvky a vodohospodářské objekty v kompozici historických zahrad a parků úzce navazovalo na realizaci projektu obnovy části Květné zahrady v Kroměříži v jejímž rámci je v roce 2013 uskutečňována památková obnova řady unikátních historických vodních prvků i instalace soudobých technologií. Kromě širší prezentace těchto počinů zazněly v programu konference příspěvky odborníků, kteří téma VODA v zahradním umění představili z mnoha úhlů pohledu - filosofického, historického, architektonického, technického, technologického aj. Výstupem konference bude sborník přednesených referátů.

Jako tradičně  na odbornou část navazovala řada doprovodných programů, které představily kroměřížské zahrady jako živoucí prostor pro lidi naplňovaný uměním.

Konference proběhla ve dnech 13. a 14. června na Arcibiskupském zámku v Kroměříži Pozvánka ZDE

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání architektů České komory architektů s bodovým ohodnocením 4. 

 Program konference