Zahrada neslýchaná

Pracovníci Národního památkového ústavu uspořádali pro neslyšící komentovanou prohlídku Květné zahrady.

 

 

Národní památkový ústav přispěl ke zdárnému průběhu Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji, konaném ve dnech 22.-29. září 2014. Ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o.s., připravili pracovníci NPÚ pro neslyšící komentovanou prohlídku Květné zahrady, které se zúčastnilo přes dvacet osob všech věkových kategorií. Ke zprostředkování zážitku z obnovené zahrady přispěla především přítomnost tlumočnice do znakové řeči, ale také komunikace lektora zohledňujícího sluchové obtíže návštěvníků a připravené aktivity. Jednalo se například o hru na vibrující hudební nástroje, které evokovaly tekoucí vodu i v místech, kde již dávno netryská, či hru v kuželky. Neslyšící potěšila zejména možnost navštívit nově obnovené části zahrady včetně Králičího kopce. Úspěšná realizace programu je příslibem k pokračování navázané spolupráce.

 

Petr Hudec

www.pamatkynasbavi.cz