Obnova Květné zahrady zdárně pokračuje

Po kvetoucích tulipánech se do Květné zahrady vrací další zajímavé prvky, které jí krášlily v době její největší slávy na konci 17. století. Díky probíhající památkové obnově stráží Holandskou zahradu opět socha vodního boha ve své fontáně. V hladině Pstružích rybníků se znovu zrcadlí tvarované stěny i kopule Rotundy. Nový kabát dostaly i skleníky. Slavnostní otevření zahrady po dokončení obnovy proběhne 6.9. - 7.9. 2014.