Členové světové dendrologické společnosti navštívili Kroměříž

Kroměřížské zahrady zařadili do programu své odborné exkurze po České republice členové International Dendrology Society. Ve čtvrtek 12. září se milovníci dřevin z Velké Británie, Irska, Nizozemí Belgie, USA a Nového Zélandu za doprovodu odborných pracovníků NPÚ obdivovali nejen stromům v Podzámecké zahradě, ale projevili živý zájem také o projekt NCZK, který si nechali zevrubně představit. Jejich další kroky pak vedly do zámecké zahrady v Buchlovicích a do Lednicko-valtického areálu.