Interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo

Nevidí, o to ostražitější však mají ostatní smysly. Právě pro nevidomé a slabozraké byla v úterý v kroměřížské sale terreně otevřena neobvyklá atrakce – edukační projekt Vidění proměn, který zprostředkovává zrakově znevýhodněným návštěvníkům unikátní raně barokní interiér. Program připravili zaměstnanci Národního centra zahradní kultury (NCZK).

Prostor saly terreny přitom nevybrali pracovníci NCZK náhodou. „Z celku zámku se jedná o jedno z mála míst, které jsou bezbariérově přístupné. Nevznikají zde obtíže s pohybem, neboť zde není režim vytýčených návštěvnických koridorů. Absentuje zde také velký návštěvnický tlak na využívání prostoru, neboť většina návštěvníků zámku směřuje do jeho historických sálů,“ uvedl lektor NCZK Petr Hudec. Program v reprezentativním suterénu Arcibiskupského zámku si zaslouží pozornost také pro svou neobvyklou dramaturgii. Ta musí být přizpůsobena zrakovému omezení návštěvníků a kompenzovat jim fakt, že si areál nemohou sami prohlédnout.

V praxi to znamená vybrat nejen vhodné místo, ale i pomůcky, které jsou dobře vnímatelné hmatem a zároveň dostatečně reprezentují hlavní ideu sálů. Účastníci se tak seznámili s barokními melodiemi, zapojili se do tvorby ozvěny či si osahali modely štukové výzdoby. Nejvíce pak zaujala aktivita vodní hudba, která pomocí speciálních nástrojů navrátila do místnosti zvuk tryskající fontány.

Ohlasy všech návštěvníků byly více než pozitivní. „Zatímco v jiných památkách je sahání zakázáno, při této prohlídce bylo naopak žádoucí,“ ocenila názornost jedna z účastnic. Nevidomí tak prostřednictvím dotyků, zvuků, vůní i chuti získali další podněty a lepší představu o uspořádání a atmosféře jednotlivých sálů.

Úterní setkání se zrakově postiženými přitom nebylo ojedinělé. Speciální prohlídky NCZK autenticky přibližují salu terrenu a rotundu v Květné zahradě a již dříve jich využili klienti z kroměřížské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.