Atmosféru obnovené Květné zahrady měli možnost zakusit návštěvníci se zdravotním omezením

V pondělí 15. září 2014 proběhl v Květné zahradě zážitkově orientovaný program plný hudby, vůní, chutí, tance a samozřejmě dobré nálady, který pro osoby se zdravotním omezením ze Zlínského a Olomouckého kraje připravilo Národní centrum zahradní kultury společně s nestátní organizací Czech National Trust a studenty středních škol z Kroměříže. Programu se zúčastnilo přibližně 260 návštěvníků.

 

 

Květná zahrada v Kroměříži, která nedávno slavnostně otevřela obnovené a dříve nepřístupné prostory, je nejen výjimečná svou barokní podobou, ale také množstvím příležitostí k realizaci herních aktivit. Skrze ně je možné objevovat její atmosféru a charakter.

V zahradě byla pro handicapované klienty a jejich doprovod připravena zastavení, která návštěvníkům umožnila například vrátit se za pomoci hudby, tance a honosných kostýmů do doby biskupa Karla II. z Lichtensteina-Castelcorna, ochutnat rozmanité bylinkové sirupy a marmelády, rozeznít Kolonádu za pomocí kalimb a dešťových holí, bludiště bylo příležitostí ke tříbení orientace. Program neopomněl ani nově zrekonstruované části zahrady – v Ptáčnici si mohli hosté zahrát na vodní píšťalku. Pohybové aktivity jako třeba hra v kuželky navodily příjemnou atmosféru.

Akce byla po odborné části zajišťována metodickým centrem NPÚ – Národním centrem zahradní kultury. Na jednotlivých stanovištích zajišťovali aktivity studenti z arcibiskupského gymnázia a z vyšší odborné školy pedagogické a sociální. Studenti měli možnost uplatnit své pedagogické znalosti a dovednosti při práci s touto specifickou skupinou návštěvníků a nabyli také zkušenosti v rámci prosociální výchovy. Studený skleník byl místem odpočinku a relaxace. Příjemnou atmosféru drobným občerstvením zajistila dobročinná nestátní organizace Czech National Trust za pomoci studentek ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Herní pomůcky pro zahradu byly pořízeny z dotace Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR.

Radost ze společného setkání měli jak návštěvníci, tak také Ti, kdo se podíleli na jeho přípravě a průběhu.